Constants

AltitudeMode

class simplekml.AltitudeMode

AltitudeMode constants.

absolute = 'absolute'
clamptoground = 'clampToGround'
relativetoground = 'relativeToGround'

GxAltitudeMode

class simplekml.GxAltitudeMode

gx:AltitudeMode constants.

clampToSeaFloor = 'clampToSeaFloor '
relativetoseafloor = 'relativeToSeaFloor '

Color

class simplekml.Color

Color constants (HTML and CSS) and converters.

Constants: Same as HTML and CSS standard colors. All constants are lowercase.

Class methods:
aliceblue = 'fffff8f0'
antiquewhite = 'ffd7ebfa'
aqua = 'ffffff00'
aquamarine = 'ffd4ff7f'
azure = 'fffffff0'
beige = 'ffdcf5f5'
bisque = 'ffc4e4ff'
black = 'ff000000'
blanchedalmond = 'ffcdebff'
blue = 'ffff0000'
blueviolet = 'ffe22b8a'
brown = 'ff2a2aa5'
burlywood = 'ff87b8de'
cadetblue = 'ffa09e5f'
classmethod changealpha(alpha, gehex)

Changes the alpha value of the given Google Earth hex value to the given aplha hex value.

Args:
  • alpha: aplha hex string
  • gehex: Google Earth hex string
classmethod changealphaint(alpha, gehex)

Changes the alpha value of the given Google Earth hex value to the given alpha integer value.

Args:
  • alpha: aplha integer (0 - 255)
  • gehex: Google Earth hex string
chartreuse = 'ff00ff7f'
chocolate = 'ff1e69d2'
coral = 'ff507fff'
cornflowerblue = 'ffed9564'
cornsilk = 'ffdcf8ff'
crimson = 'ff3c14dc'
cyan = 'ffffff00'
darkblue = 'ff8b0000'
darkcyan = 'ff8b8b00'
darkgoldenrod = 'ff0b86b8'
darkgray = 'ffa9a9a9'
darkgreen = 'ff006400'
darkgrey = 'ffa9a9a9'
darkkhaki = 'ff6bb7bd'
darkmagenta = 'ff8b008b'
darkolivegreen = 'ff2f6b55'
darkorange = 'ff008cff'
darkorchid = 'ffcc3299'
darkred = 'ff00008b'
darksalmon = 'ff7a96e9'
darkseagreen = 'ff8fbc8f'
darkslateblue = 'ff8b3d48'
darkslategray = 'ff4f4f2f'
darkslategrey = 'ff4f4f2f'
darkturquoise = 'ffd1ce00'
darkviolet = 'ffd30094'
deeppink = 'ff9314ff'
deepskyblue = 'ffffbf00'
dimgray = 'ff696969'
dimgrey = 'ff696969'
dodgerblue = 'ffff901e'
firebrick = 'ff2222b2'
floralwhite = 'fff0faff'
forestgreen = 'ff228b22'
fuchsia = 'ffff00ff'
gainsboro = 'ffdcdcdc'
ghostwhite = 'fffff8f8'
gold = 'ff00d7ff'
goldenrod = 'ff20a5da'
gray = 'ff808080'
green = 'ff008000'
greenyellow = 'ff2fffad'
grey = 'ff808080'
classmethod hex(hstr)

Convert hex (without alpha) to KML hex value.

Args:
  • hstr: hex string without alpha value
classmethod hexa(hstr)

Convert hex (with alpha) to KML hex value.

Args:
  • hstr: hex string with alpha value
honeydew = 'fff0fff0'
hotpink = 'ffb469ff'
indianred = 'ff5c5ccd'
indigo = 'ff82004b'
ivory = 'fff0ffff'
khaki = 'ff8ce6f0'
lavender = 'fffae6e6'
lavenderblush = 'fff5f0ff'
lawngreen = 'ff00fc7c'
lemonchiffon = 'ffcdfaff'
lightblue = 'ffe6d8ad'
lightcoral = 'ff8080f0'
lightcyan = 'ffffffe0'
lightgoldenrodyellow = 'ffd2fafa'
lightgray = 'ffd3d3d3'
lightgreen = 'ff90ee90'
lightgrey = 'ffd3d3d3'
lightpink = 'ffc1b6ff'
lightsalmon = 'ff7aa0ff'
lightseagreen = 'ffaab220'
lightskyblue = 'ffface87'
lightslategray = 'ff998877'
lightslategrey = 'ff998877'
lightsteelblue = 'ffdec4b0'
lightyellow = 'ffe0ffff'
lime = 'ff00ff00'
limegreen = 'ff32cd32'
linen = 'ffe6f0fa'
magenta = 'ffff00ff'
maroon = 'ff000080'
mediumaquamarine = 'ffaacd66'
mediumblue = 'ffcd0000'
mediumorchid = 'ffd355ba'
mediumpurple = 'ffd87093'
mediumseagreen = 'ff71b33c'
mediumslateblue = 'ffee687b'
mediumspringgreen = 'ff9afa00'
mediumturquoise = 'ffccd148'
mediumvioletred = 'ff8515c7'
midnightblue = 'ff701919'
mintcream = 'fffafff5'
mistyrose = 'ffe1e4ff'
moccasin = 'ffb5e4ff'
navajowhite = 'ffaddeff'
navy = 'ff800000'
oldlace = 'ffe6f5fd'
olive = 'ff008080'
olivedrab = 'ff238e6b'
orange = 'ff00a5ff'
orangered = 'ff0045ff'
orchid = 'ffd670da'
palegoldenrod = 'ffaae8ee'
palegreen = 'ff98fb98'
paleturquoise = 'ffeeeeaf'
palevioletred = 'ff9370d8'
papayawhip = 'ffd5efff'
peachpuff = 'ffb9daff'
peru = 'ff3f85cd'
pink = 'ffcbc0ff'
plum = 'ffdda0dd'
powderblue = 'ffe6e0b0'
purple = 'ff800080'
red = 'ff0000ff'
classmethod rgb(r, g, b, a=255)

Convert rgba to KML hex value.

Args:
  • r: int between 0 - 255 representing red
  • g: int between 0 - 255 representing green
  • b: int between 0 - 255 representing blue
  • a: int between 0 - 255 representing alpha (default 255)
rosybrown = 'ff8f8fbc'
royalblue = 'ffe16941'
saddlebrown = 'ff13458b'
salmon = 'ff7280fa'
sandybrown = 'ff60a4f4'
seagreen = 'ff578b2e'
seashell = 'ffeef5ff'
sienna = 'ff2d52a0'
silver = 'ffc0c0c0'
skyblue = 'ffebce87'
slateblue = 'ffcd5a6a'
slategray = 'ff908070'
slategrey = 'ff908070'
snow = 'fffafaff'
springgreen = 'ff7fff00'
steelblue = 'ffb48246'
tan = 'ff8cb4d2'
teal = 'ff808000'
thistle = 'ffd8bfd8'
tomato = 'ff4763ff'
turquoise = 'ffd0e040'
violet = 'ffee82ee'
wheat = 'ffb3def5'
white = 'ffffffff'
whitesmoke = 'fff5f5f5'
yellow = 'ff00ffff'
yellowgreen = 'ff32cd9a'

ColorMode

class simplekml.ColorMode

ColorMode constants.

normal = 'normal'
random = 'random'

DisplayMode

class simplekml.DisplayMode

DisplayMode constants.

default = 'default'
hide = 'hide'

GridOrigin

class simplekml.GridOrigin

GridOrigin constants.

lowerleft = 'lowerLeft'
upperleft = 'upperLeft'

ListItemType

class simplekml.ListItemType

ListItemType constants.

check = 'check'
checkhidechildren = 'checkHideChildren'
checkoffonly = 'checkOffOnly'
radiofolder = 'radioFolder'

RefreshMode

class simplekml.RefreshMode

RefreshMode constants.

onchange = 'onChange'
onexpire = 'onExpire'
oninterval = 'onInterval'

Shape

class simplekml.Shape

Shape constants.

circle = 'circle'
rectangle = 'rectangle'
sphere = 'sphere'

State

class simplekml.State

State constants.

closed = 'closed'
error = 'error'
fetching0 = 'fetching0'
fetching1 = 'fetching1'
fetching2 = 'fetching2'
open = 'open'

Types

class simplekml.Types

Types constants.

bool = 'bool'
double = 'double'
float = 'float'
int = 'int'
short = 'short'
string = 'string'
uint = 'uint'
ushort = 'ushort'

Units

class simplekml.Units

Units constants.

fraction = 'fraction'
insetpixels = 'insetPixels'
pixels = 'pixels'

ViewRefreshMode

class simplekml.ViewRefreshMode

ViewRefreshMode constants.

never = 'never'
onregion = 'onRegion'
onrequest = 'onRequest'
onstop = 'onStop'